Perunan viljelyala pieneni ja sato alenee

Perunan ja sokerijuurikkaan ala pieneni myös tänä vuonna ja molempien ala jäi alle 29 000 hehtaarin. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken satoennusteen mukaan molempien kasvien sato alenee viimevuodesta 17 prosenttia. Kuminan viljely on lisääntynyt arviolta 40prosenttia ja viljelyala kohonnut noin 7 000 hehtaariin. Pääosakuminasadosta menee vientiin muun muassa Saksaan, Yhdysvaltoihin jaIntiaan.

Satoennusteen mukaan viljan kokonaissato pysyy viimevuotisella tasolla eli 3,9miljardissakilossa ja kaikkien viljojen hehtaarisadosta odotetaan keskinkertaista.Leipäviljan viljelyala on kuitenkin tänä vuonna suurin vuosikymmeniin.Leipäviljan eli vehnän ja rukiin tuotanto kasvaa viime vuodesta 12prosenttia.

Viime vuoden ennätyksellisen suuri kauran viljelyala palautuitoissavuotiselle tasolle ja kaurasato todennäköisesti pienenee noin 7prosenttia viime vuodesta. Satoarvion tarkastelussa on kuitenkinmuistettava, että loppukesän sääolot vaikuttavat vielä ratkaisevastikorjattavan viljan laatuun ja määrään.

Leipavilja kasvaa

Kasvukauden ensimmäisen satoarvion mukaan viljaa korjataan syksyllä 3,9miljardia kiloa. Leipäviljan tuotanto kasvanee viime vuodesta 12prosenttia. Vehnän ja rukiin yhteenlaskettu pinta-ala ylittää 190 000hehtaaria, joten syksyllä leipäviljaa puitaneen noin 720 miljoonaa kiloa.Suomen pelloilla on kasvanut näin paljon kevätvehnää viimeksi 1970-luvulla.

Kaura-ala pieneni viime vuodesta 6 prosenttia ja palautui toissavuotiseenviljelyalaan. Ohra-ala kasvoi hiukan, mutta koska hehtaarisato on pienempikuin viime vuonna, myös kokonaissato pieneneeNurmikasvien ala väheni maltillisemmin kuin edellisinä vuosina ja alle5-vuotisten nurmien osuus käytössä olevasta maatalousmaasta on noin 28prosenttia.

Kuivaheinän hehtaarisato-odotukset ovat tavanomaiset ja säilörehun hiemantavanomaista suuremmat. Kesantoala on noussut lähes yhtä suureksi kuin seolivuonna 1995 eli noin 220 000 hehtaariin. Tällä hetkellä kesannoidaan noin10 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta.

Rypsin ja rapsin yhteenlaskettu pinta-ala kasvoi viime vuodesta 11prosenttia ja satoa odotetaan tänäkin vuonna saatavan yli 100 miljoonaakiloa.

Sade pidensi kylvöjaksoa

Kevään sateet pidensivät viljelykasvien kylvöjaksoa pitkälle kesäkuuhun.Kasvustot ovat olleet pitkään jopa kaksi viikkoa jäljessä normaalistakasvurytmistä. Lämmin heinäkuun alku on jouduttanut useiden kasvien kasvuaja sato-odotukset hehtaaria kohti ovat vielä tässä vaiheessakeskimääräisiä. Sääolosuhteet eivät ole aiheuttaneet suuria alueellisiaeroja.

Käytössä oleva maatalousmaa perustuu viljelykasvien pinta-alojen osaltaviljelijöiden tukihakemuksissa ilmoittamiin tietoihin. Satotasotiedotperustuvat maaseutukeskusten ja maa- ja elintarviketaloudentutkimuskeskuksen asiantuntijoiden omalta alueeltaan antamaan arvioon.Arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinenasiantuntemus..