Korkeaoja: Suomi tavoittelee pitkäjänteistä ratkaisua 141-neuvotteluissa

Maa- ja metsätalousministeri JUHA KORKEAOJAN mukaan Suomen tavoitteena141-neuvotteluissa on pitkäjänteinen tukipolitiikka, joka ei luo erojapohjoisen ja eteläisen Suomen välille. – Ei voida ajatella, että Suomessaharjoitettaisiin kahta täysin erilaista maatalouspolitiikkaa, jonka rajakulkisi Satakunnan ja Pirkanmaan halki, Korkeaoja korosti puhuessaanSataSahra-maatalousnäyttelyssä Kokemäellä tänään.

Suomen ja komission näkökulmat 141-neuvotteluissa ovat vielä varsin etäällätoisistaan. Suomi hakee ratkaisua, joka takaisi tuotannon edellytyksetvähänpitemmällä aikavälillä. – Mielestämme perusteet ovat olemassa tuen jonkinasteiselle korotukselle ja sille, että tuki olisi vakaalla tasolla,Korkeaojatotesi.

Korkeaoja kertoi päässeensä keskiviikon neuvotteluissa yhteisymmärrykseenmaatalouskomissaari Franz Fischlerin kanssa siitä, että eteläisen Suomenpeltokasvien ympäristötuen elementti voi jatkua nykyiseen tapaan. Sensijaan tulotuen tarpeesta ja varsinkin suuruudesta Suomella ja komissiollaon vieläeri lähtökohdat. Komissio painottaa voimakkaasti rakennekehitystä, janiihin toimiin se olisi valmis sallimaan lisätukea.

Tukierot alueiden välillä voivat kasvaa

Pohjoisen tuen ja 141-tuen raja kulkee Satakunnan halki. MinisteriKorkeaoja painotti, ettei 141-tukiratkaisu voi johtaa siihen, että tukierotmerkittävästikasvaisivat. – Suomi on pyrkinyt siihen, että käytetyt tukimuodot olisivatjatkossakin mahdollisimman pitkälti samanlaisia koko maassa. Ei voidalähteäsiitä, että osassa maakuntaa tuki maksetaan investointipainotteisena, jatoisaalla taas tuen luonne on säilyttävä, hän sanoi.

Korkeaojan mukaan Etelä-Satakunnassa tulee voida jatkossakin harjoittaamyös lypsykarjataloutta ja naudanlihantuotantoa, ja toisaaltaPohjois-Satakunnassa tulee olla edellytykset kehittää sikataloutta jakasvinviljelyä.

EU:n maatalousministerit pääsivät viime viikolla ratkaisuun yhteisenmaatalouspolitiikan pitkän aikavälin uudistuksesta. Korkeaoja uskoo, ettäSuomipystyy saamaan aikaan sellaisen maatalouspolitiikan kokonaisuuden, jonkaavulla motivaatio laadukkaaseen tuotantoon Suomessa säilyy. Ministerimuistutti, että EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen muutokset tulevatvoimaan asteittain ja alkavat pääsääntöisesti vasta vuonna 2005. Maidonensimmäinen hinnanalennus tuo vaikutuksia jo vuonna 2004.

– Kovin yksinkertainen uudesta järjestelmästä ei valitettavasti tule, jatämä tietää lähikuukausina töitä hallinnolle niin Helsingissä kuinmaakunnissakin,Juha Korkeaoja pahoitteli.