EU avasi portin gmo-tuotteille

Euroopan parlamentti on keskiviikkona hyväksynyt uudet määräyksetgeenimuunneltujen tuotteiden merkitsemisestä ja jäljittämisestä. Määräyksetkoskevat sekä geenimuunneltuja elintarvikkeita että rehuja. Parlamentin hyväksymää säädöspakettia pidetään askeleena kohtigmo-tuotteille asetetun tuontikiellon purkamista EU:ssa. Uusiengmo-lajikkeiden käyttö sekä viljelyssä että ruokatuotteissa on ollut EU:ssakielletty vuodesta 1998.

Säädökset edellyttävät, että ruuantuottajien on eroteltava gmo-lajikkeettavanomaisista ja estettävä gmo-valmisteiden sekoittuminen tavanomaisiinvalmisteisiin. Gmo-tuotteita on myös pystyttävä seuraamaan kokotuotantoketjun ajan ¤pellolta pöytään¤. Siksi kaikkiin yli 0,9 prosenttiageenimuunneltuja ainesosia sisältäviin elintarvikkeisiin ja rehuihin ontehtävä gmo-merkintä. Tätä pienemmät gmo-pitoisuudet katsotaan tahattomaksisekoittumiseksi, eikä siitä tarvitse tehdä merkintää tuotepakkaukseen.Geenimuunnellun ja tavanomaisen raaka-aineen tahatonta sekoittumista voitapahtua esimerkiksi varastoinnin tai pakkauksen aikana.

Uusiin säädöksiin on kirjattu myös EU:n oikeus ryhtyä tarvittaviintoimenpiteisiin gmo-lajikkeiden ja tavanomaisten lajikkeiden risteytymisenestämiseksi. Unionilla on lisäksi mahdollisuus vetää gmo-tuote poismarkkinoilta, mikäli tuote osoittautuu jollakin tapaa haitalliseksi. Uusiengmo-tuotteiden tieteellinen riskinarviointi on Euroopanelintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n vastuulla.

Uusi säädöspaketti vaatii vielä EU:n jäsenvaltioiden hyväksynnän ennenvoimaanastumistaan. Tämän arvioidaan tapahtuvan syyskuuhun mennessä.Elintarvikealan yritysten edellytetään noudattavan uusia määräyksiä puolenvuoden siirtymäajan jälkeen.