Herneen tuholaiset, rikat ja taudit kartoitetaan

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT jatkaa viime vuoden kesälläaloitettua tutkimusta kasvintuhoojista ruoka- ja rehuherneviljelyksillä.Hernettä voivat kiusata kasvitaudit, rikkakasvit ja tuhoeläimet. Tärkeimpiätuhoojia ovat hernekääriäinen, kärsäkkäät, taimipolte, lehtilaikkutaudit,tyvitaudit ja peltojen yleisimmät rikkakasvit.

Pahimman tuholaisen,hernekääriäisen esiintymistä seurataan pellolle viedyilläferomonipyydyksillä, jotka houkuttelevat kääriäisen koiraitaliimapyydykseen. Pyydysten avulla voidaan arvioida kemiallisen torjunnantarvetta ja ajankohtaa kullakin pellolla.

Kartoituksella ennakoidaan suojelutarvetta

Tällä hetkellä tiedot herneen kasvintuhoojien yleisyydestä, runsaudesta jamerkityksestä viljelyssä ovat puutteellisia. Nyt tehtävällä kartoituksellapyritään ennakoimaan, miten herneen viljelyn mahdollinen laajentuminenvaikuttaisi herneen kasvinsuojelutarpeeseen.

Kesän tarkkailutilat sijaitsevat Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Hämeessäja Uudellamaalla. Tänä kesänä tutkitaan yhteensä 89 hernelohkoa 58kunnassa. Tutkimusta rahoittavat Maa- ja metsätalousministeriö ja MTT, jase on osa MTT:n tutkimushanketta ”Kotimaista valkuaista herneestä”, jossatutkitaan myös herneen viljelytekniikkaa, kotieläinten ruokintaa javiljelyn taloutta.