Pölyttäjien vähenemisestä haittaa puutarhataloudelle

Jopa kolmannes maamme hyötyhyönteisistä, kimalaisista ja mehiläisistä, onuhanalaisia. Näiden tärkeiden pölyttäjien väheneminen vaikuttaa maatalous-ja puutarhakasvien sekä metsämarjojen vuosittaiseen tuotantoon.Ristipölytyksen arvo Suomessa on 50 – 60 miljoonaa euroa. Myöskukkakasveilla on tärkeä merkitys maaseudun ja metsien sosiaalisellearvolle, joka saattaa alentua kukkien määrän vähenemisen myötä.

Tieto maamme kimalaisista ja villimehiläisistä on koottu kirjaan Suomenmesipistiäiset ja niiden uhanalaisuus. Kirja julkistetaan 5. kesäkuutaMaailman ympäristöpäivänä Kajaanissa. Kirjan tekijät, luontoyksikönpäällikkö GUY SÖDERMAN Suomen ympäristökeskuksesta ja suunnittelija REIMALEINONEN Kainuun ympäristökeskuksesta, ennustavat kimalaisten javillimehiläisten määrien entisestän pienentyvän lähivuosina.

– Tehokkaisiin hoitotoimiin pitää ryhtyä nopeasti, jos nämä siivekkäät apulaiset halutaansäilyttää. Pölyttäjähyönteisiä hyödyttää niittyjen kiertolaidunnus,paahteisten avointen hiekka-alueiden umpeenkasvun estäminen, maa-ainestenotosta syntyneiden hiekkakuoppien varovainen maisemointi sekäperinnemaisemien vanhojen puiden ja puurakenteiden säilyttäminen, toteavat Leinonen ja Söderman.

Suomen mesipistiäiset ja niiden uhanalaisuus- kirja on tarkoitettu alanharrastajille, tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille kimalaisista jamehiläisistä kiinnostuneille. Siinä on lajikohtaiset tekstit karttoineen225 kotimaisesta ja 49 lähialueilla esiintyvästä kimalais- jamehiläislajista.