Yrityskaupat nostavat Lännen Tehtaiden liikevaihdon 500 miljoonaan euroon

Lännen Tehtaat Oyj:n tammi-maaliskuun liikevaihto oli 113,5 miljoonaaeuroa (52,7, miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi yli kolminkertaiseksiMaatalousryhmään liitettyjen Suomen Rehun ja Avena Nordic Grainin ansiosta.Alkuvuoden liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa) jatulos ennen satunnaisia eriä tappiolla 1,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaaeuroa). Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,05 euroa). ToimitusjohtajaERKKI LEPISTÖ kuvaa alkuvuotta haasteelliseksi ja muistuttaa tuloksenkannalta ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen olevan hiljaisintaaikaa.

Konsernin rakennetta muutettiin viime vuoden marraskuussa tehdynAvena-kaupan seurauksena. Konserniin kuuluu kolme liiketoimintaryhmää:Elintarvike-, Maatalous- ja Machiniumryhmä. Näistä Maatalousryhmä on uusija siihen liitettiin Avena-kaupassa hankittu Suomen Rehu Oy ja Avena NordicGrain Oy sekä Lännen Rehu Oy, Lännen Plant Systems ja Harviala Oy. LännenViljelyosasto kuuluu nykyään Elintarvikeryhmään. Tammikuussa tehdynsopimuksen mukaan Avena Oy sulautuu Lännen Tehtaisiin tämän vuoden loppuunmennessä.

Pääsiäisen paikka näkyy ruuan myynnissä

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli alkuvuonna 24,7 miljoonaa euroa (26miljoonaa euroa). Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti eniten Lännenluopuminen Puolan liiketoiminnoistaan. Elintarvikeryhmän liikevoitto oli0.8 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Liikevoittoa puolestaan paransitappiollisen Puolan tytäryhtiön poisjäänti.

Pitsojen lisäksi myös kalajalosteiden myynti kasvoi. Vihannes- jaruokapakasteiden myynti jäi viime vuodesta samoin kuin hillojen jamarmeladien myynti. Yksi syy tähän on se, että pääsiäinen oli tänä vuonnahuhtikuussa. Pääsiäisenä kuluttajat ostavat paljon pakasteita javalmisruokia. Tänä vuonna pääsiäismyynti vaikuttaa vasta toisenvuosineljänneksen tulokseen. Pakastemarkkinoilla kilpailija Findus on myösparantanut asemiaan.

Elintarvikeryhmän kannattavuus laski

Lepistö kertoo Elintarvikeryhmän kannattavuuden jääneen tavoitteista, muttaoli silti edellisen vuoden tasolla. Kannattavuutta heikensikampanjaluonteiseti hinnoiteltujen tuotteiden osuuden kasvu myynnistä sekäenergian hinnan nousu. Erityisesti pakastepitsojen myyntiä on tuettuvoimakkaasti kampanjoilla. – Pitsoissa on lisätty markkinaosuutta, koska onmyyty halvalla, Lepistö toteaa.

– Lidlin tulo aiheutti kaupassa paniikkia, Lepistä sanoo. Kaupalla on halusiirtyä yhä enemmän omiin tuotemerkkeihin eli private label -tuotteisiin.Lännen Tehtaat valmistaa jonkin verran tällaisia tuotteita, niiden osuuskonsernin valmisruuista on noin neljännes. Lännen Tehtailla on 50 prosentinosuus koko valmisruokamarkkinoista. Toimitusjohtajan mukaan konserni eitule valmistamaan sellaisia private label -tuotteita, joilla ei olisimitään yhteyttä Suomeen.

Sucros Oy:n viime syksyinen sokeripakkaamon palo vaikuttaa tänä vuonnajonkin verran Elintarvikeryhmän toimintaan. Palon takia saadaanvakuutuskorvauksia, mutta toisaalta toiminnan käynnistäminen tuleeaiheuttamaan kuluja. Sokerin myyntimäärät ovat pysyneet suurin piirteinennallaan.

Ylittynyt maitokiintiö hiljensi rehukauppaa

Maatalousryhmän liikevaihto oli 66,8 miljoonaa euroa. Se ei olevertailukelpoinen edelliseen vuoteen (6,6 miljoonaa euroa), koska SuomenRehu ja Avena Nordic Grain tulivat ryhmään mukaan viime vuoden lopulla.

Rehujen liikevaihto jäi suunniteltua pienemmäksi heikentyneen kysynnäntakia. Lypsykarjatilojen rehukauppaa hiljensi maliskuussa päättynyt maidonkiintiökausi ja ylittyneet kiintiöt. Avena Nordic Grainin viljakaupanliikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli Lepistön mukaan suunniteltuaheikompi. Rehutoimiala jäi tulostavoitteistaan johtuen kohonneistaraaka-ainekustannuksista ja suunniteltua pienemmästä liikevaihdosta.Vaikean jäätilanteen vuoksi osaa viljantoimituksista jouduttiin siirtämäänja rahtikustannukset olivat tavallista suuremmat. Tästä huolimattaviljakaupan liikevoitto oli edellistä vuotta suurempi. Maatalousryhmänliikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

Tämän vuoden alusta käynnistyi konsernin uuden tytäryhtiön, Lännen RehuOy:n, toiminta.

Machinium-ryhmän liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta ollen 22 miljoonaaeuroa (20,1 miljoonaa euroa). Maarakennuskoneiden myynti kasvoi erityisestiBaltiassa ja Suomessa, mikäs lisäsi Loimaalla toimivan tuotantolaitoksentoimituksia ja koneiden valmistusta. Machinium-ryhmän liiketappio oli -0,9miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

Apetit parantaa asemiaan, rehujen kysyntä kasvaa

Lännen Tehtaiden Elintarvikeryhmän liikevaihto jää kuluvana vuonnaedellisestä Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Sen sijaan Apetit-ryhmäkasvattaa kotimaan liikevaihtoaan. Laskevan kulutuskysynnän seurauksenaLännen Sokerin liikevaihto saattaa pienentyä edelliseen vuoteen verrattuna.Elintarvikeryhmältä odotetaan tulosparannusta.

Maatalousryhmässä rehukaupan liikevaihdon odotetaan säilyvän viime vuodensuuruisena. Viljakauppaan vaikuttaa olennaisesti tulevan kesän sadon laatuja määrä, liikevaihdon Lepistö arvioi saavuttavan viime vuoden tason.

Rehuliiketoiminnan kannattavuus näyttää parantuvan loppuvuotta kohti muunmuassa piristyneen kysynnän ansiosta. Viljakaupan kannattavuus säilyyalkuvuoden tasolla. Koko Maatalousryhmän kannattavuuden ja tuloksenarvioidaan tänä vuonna olevan viime vuoden tasolla.

Machinium-ryhmän liikevaihto kasvaa tänä vuonna, tulos paranee mutta einouse voitolliseksi.

Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin 500 miljoonaaeuroon.