Uusia kasveja satovahinkojen korvausten piiriin

Satovahinkojen korvaamisesta annettu laki ja asetus muuttuvat 15.4.2003.Muutos tuo uusia kasveja satovahinkojärjestelmän piiriin. Jatkossasatovahinkokorvausta voidaan maksaa myös öljy- ja kuitupellavasta,lantusta, kiinankaalista, avomaankurkusta, rapeakeräsalaatista,parsakaalista ja karviaisesta. Näiden kasvien viljely maassamme onlaajentunut. Satovahinkojärjestelmästä poistetaan pensaspapu, jonka viljelyon vähentynyt.

Uudessa laissa korvausjärjestelmän perusperiaatteet on säilytettyentisellään. Muutokset johtuvat pääasiassa uuden perustuslainlainsäädännölle asettamista vaatimuksista sekä satovahinkojärjestelmän jamaataloustukijärjestelmien yhteensovittamistarpeista.

Vuonna 2002 satovahinkokorvauksia jätettiin 1 300 tilalta.Satovahinkopinta-ala oli yhteensä noin 23 000 hehtaaria.Satovahinkokorvausta voidaan maksaa vahingon ylittäessä 30 prosenttianormisadon arvosta. Omavastuuosuuden ylittävästä osasta korvataanvaltioneuvoston määräämä osa, joka on vuodesta 1992 lähtien ollut 90prosenttia.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivasatovahinkoneuvottelukunta valmistelee satovahinkojen korvaamiseenliittyvät asiat. Neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano pysyvätentisellään.