Luomuliitto ymmyrkäisenä EU:n komission esityksestä

– EU:n komission maatalousosaston esitys, että geenimanipuloidunmateriaalin luomutuotannosta erillään pitämisestä aiheutuvistakustannuksista vastaa luomutuotanto itse, on pöyristyttävä, toteaaLuomuliiton puheenjohtaja ESA PARTANEN. -Tähän saakka on periaatteenaollut, että saastunnan aiheuttaja kustantaa varotoimet ja korvaamahdolliset vahingot. Partanen ihmettelee, miksi gm-asiassa aiheuttajamaksaa -periaate on käännetty ylösalaisin.

Luomuliitto toivoo Suomen EU-edustajilta selkeää kantaa valmisteltavanaolevaan geenimanipuloidun materiaalin levittämistä koskevaan säännöstöön japeriaatteisiin myös valvonta- ja vahingonkorvausvastuissa. Luomutuotannonparissa työskentelevien, kansalaisjärjestöihin sitoutuneiden ihmisten määräon niin pieni, ettei yksinomaan heidän äänillään gm-asiaan välttämättäsaada muutosta, Partanen sanoo.

Esa Partasen mukaan komission esitys pitää itsestään selvänä, ettäkansalaisilla ei ole valinnanvaraa geenimanipuloidun materiaalinkäyttöönotosta elintarviketuotannossa. Esityksen toteutuminen kiristäisi joennestään tiukkaa hintakilpailua käyvän luomutuotannon tilannetta.Luomuviljelijöille sekä luomun tuotantoon ja markkinointiin investoineillesekä kuluttajille esitys merkitsee valinnan vapauden rajoittamista.

– Geenimuuntelun mahdollisuus on tuonut lääketeollisuudelle ja sitä mukaasairauksien hoitoon helpotusta. Lääkkeissä uusi tekniikka on paikallaan jatarpeellista, Partanen sanoo.