Vanhojen kasvihuoneiden maaperässä riskejä

Entisten kauppapuutarhojen maaperä on voinut pilaantua erilaistentorjunta-aineiden käytön seurauksena. Kasvihuoneviljelyssä on ajan mittaanollut käytössä lukuisia eri torjunta-ainevalmisteita, joista osa onsittemmin kielletty. Torjunta-aineet ovat sisältäneet noin 120 erilaistatehoainetta, joista osa on nopeasti tai kohtalaisen nopeasti hajoavia,mutta osa on hyvin pysyviä ja ne voivat kertyä maahan. Maaperä on voinutpilaantua myös lämmitysöljyn käytön ja varastoinnin takia.

Uudenmaan ympäristökeskus on tehnyt maaperätutkimuksia 16 toimintansalopettaneen, lähinnä Etelä-Suomessa sijainneen, kauppapuutarhan alueella.Esimerkiksi DDT:n täydellinen käyttökielto astui voimaan vuonna 1976, muttatutkimuksissa maanäytteistä on löytynyt SAMASE-ohjearvotasoa lievästikorkeampia pitoisuuksia DDT:tä. Ohje-arvot ylittäviä määriä löytyi myösheptaklooria, endosulfaania, lindaania ja dieldriiniä sekä metalleja,arseenia ja öljyä.

Ei vaaraa terveydelle

Suunnittelija SATU JAAKKONEN Uudenmaan ympäristökeskuksesta korostaa, ettäkyse ei ole varsinaisesta terveysriskistä, koska pitoisuudet ovat olleetpieniä. Kuitenkin asiat on syytä tehdä varman päälle ja siksi entistenkauppapuutarha-alueiden maaperä on syytä kunnostaa ennen uuttakäyttötarkoitusta. Toimintansa lopettaneiden kauppapuutarhojen alueita onryhdytty etenkin pääkaupunkiseudulla kaavoittamaan muun muassa asuin- javirkistyskäyttöön.

Uudenmaan ympäristökeskuksessa käynnistettiin vuoden 2002 alussa projekti,jossa selvitettiin millaista haittaa entisillä kauppapuutarha-alueillatapahtunut toiminta aiheuttaa maaperälle. Esiselvityksen tietoja voidaanhyödyntää muun muassa kauppapuutarhojen kartoituksessa sekäkauppapuutarha-alueiden kunnostussuunnitelmia tai muitakauppapuutarhaselvityksiä tehtäessä.

Julkaisu: Satu Jaakkonen. 2003. Toimintansa lopettaneiden kauppapuutarhojenmaaperän pilaantuneisuus -esiselvitys. Helsinki, Uudenmaan ympäristökeskus.Suomen ympäristö 604. 105 s. ISBN 952-11-1332-4 (nid.)