Puutarhatuotto kasvoi viisi prosenttia

MTT:n taloustutkimuksen maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelman mukaanvuoden 2002 maataloustulo nousi 1,14 miljardiin euroon. Summa kuvaamaatalouden tuloa, joka jää korvaukseksi omalle työlle ja omalle pääomalleennen veroja. – Kokonaistuottoa lisäsivät lähinnä tukien kahden prosentin japuutarhatuoton viiden prosentin suuruinen kasvu edellisvuoteen verrattuna.sanoo tutkija JYRKI NIEMI MTT:stä. Edellisvuodesta maataloustulo kasvoi runsaat kolme prosenttia.

Suurin yllätys MTT:n laskelmissa oli kasvinviljelyn myyntitulojen 12prosentin lasku edellisvuoteen verrattuna, vaikka viime kesä kasvattirunsaan ja laadukkaan viljasadon. Jyrki Niemen mukaan etenkin rehuviljojensyksyn hinnat olivat pettymys viljelijöille, ja viljan myyntiä lykättiinparempien hintojen toivossa tämän vuoden puolelle.

Kokonaistuotto kasvoi ja kustannukset pysyivät ennallaan

Maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelman mukaan maataloudenkokonaistuotto nousi viime vuonna lähes prosentin ja oli 3,9 miljardiaeuroa. Kokonaistuottoa lisäsivät lähinnä tukien kahden prosentin japuutarhatuoton viiden prosentin suuruinen kasvu edellisvuoteen verrattuna.Kokonaiskustannukset sen sijaan pysyivät ennallaan 2,8 miljardissa eurossa.

Kokonaistuotto muodostuu tuotteiden myyntituloista ja maataloustuista.Maataloustukien osuus kokonaistuotosta nousi viime vuonna jo 44prosenttiin. MTT arvion mukaan myyntitulot olivat yhteensä 2,1 miljardiaeuroa eli lähes yhtä paljon kuin vuonna 2001. Kotieläintuotannosta saadutmyyntitulot olivat 1,5 miljardia euroa. Sekä kasvinviljelystä ettäpuutarhataloudesta kertyi myyntituloja 0,3 miljardia euroa.

Lihaa tuotettiin viime vuonna ennätysmäärä. Lihasta saadut myyntitulotkuitenkin putosivat, sillä sian ja naudanlihan hinnat laskivat 7-10prosenttia. Siipikarjanlihan tuotto nousi 12 prosenttia edellisvuodesta,sillä sekä tuottajahinta että tuotantomäärä kasvoivat. Myös maitotuotto jakananmunien tuotto nousivat tuottajahintojen nousun ansiosta.

MTT:n tekemä kokonaislaskelma kuvaa kaikkien maatilojen vuosittaistaliikevaihtoa. Laskelmassa huomioidaan ainoastaan kyseisen kalenterivuodenrahavirrat maataloudessa. Tuottoja ja kustannuksia on arvioitu julkistentilastojen sekä maatalousalan yritysten antamien tietojen perusteella.

Tänä vuonna nousu jatkuu samansuuntaisena

Niemi arvioi, että maataloustulo nousee tänä vuonna suurin piirtein samanverran kuin viime vuonna. Ennuste perustuu oletukseen, ettei markkinoillatapahdu odottamattomia dramaattisia muutoksia. Suurinta epävarmuuttaaiheuttaa euron kurssin vahvistuminen suhteessa dollariin. -Se vaikeuttaaEU-maiden vientinäkymiä, ja luo sitä kautta paineita myös kotimarkkinoidentuottajahintoihin, Niemi pohtii.

Tilojen määrä on laskenut 23 prosenttia vuodesta 1995. Tällä hetkelläaktiivitiloja on maassamme runsaat 73 000.