Kemira Agrosta tuli GrowHow

Kemira uudistaa yritysilmeensä korvaamalla vanhan liikemerkkinsä ja logonsauudella Kemira-logolla. Samanaikaisesti Kemira Agro muuttaa nimensä KemiraGrowHowksi ja ottaa käyttöön oman visuaalisen ilmeensä.- Yritysilmeenuudistaminen on osa Kemiran muutosprosessia, jonka avulla yhtiö pyrkiierottumaan kilpailijoistaan entistä selkeämmin asiakaskuntansa keskuudessa,kertoo viestintäjohtaja TIMO LEPPÄ.

Myös Kemiran organisaatiorakenne muuttuu. Kaikki sen viisi strategistaliiketoimintayksikköä alkavat raportoida suoraan konsernin pääjohtajalleTAUNO PIHLAVALLE. Organisaatiomuutoksessa Kemira Chemicals Oy yhdistetäänKemira Oyj:hin. Kemira Chemicalsin nykyinen toimitusjohtaja YRJÖ SIPILÄsiirtyy pääjohtajan alaisuuteen vastaamaan yritysostoihin liittyvistätehtävistä.

Kemiran strategiset liiketoimintayksiköt ovat Pulp & Paper Chemicals,Kemwater, Paints and Coatings, Industrial Chemicals ja GrowHow (entinenAgro). Pulp & Paper Chemicalsin johtajana toimii JUHANI LINDHOLM,Kemwaterin johtaja on LENNART JOHANSSON, Paints and Coatingsin johtaja onVISA PEKKARINEN, Industrial Chemicalsin johtaja on HARRI KERMINEN jaGrowHown johtaja on HEIKKI SIRVIÖ.

Uusi ilme käyttöön tänään

Uuden yritysilmeen käyttöönotto alkaa tiistaina 11. helmikuuta ja muutossaatetaan päätökseen kuluvan vuoden aikana. Uutta Kemira-logoa käyttävätjatkossa Kemira-konsernin lisäksi ensisijaisesti teollisuusasiakkaitapalvelevat liiketoimintayksiköt Pulp&Paper Chemicals, Kemwater jaIndustrial Chemicals. GrowHow käyttää jatkossa Kemira GrowHow-tunnuksia.

Kemiran maaliliiketoiminta jatkaa markkinointiaan nykybrandeihinpohjautuen. Näitä brandejä ovat muun muassa Suomessa tunnettu Tikkurila,Ruotsissa Alcro ja Beckers, Baltian maissa Vivacolor ja Puolassa Polifarb.

Kemiran uuden logon on suunnitellut ESA OJALA Incognito Designista. KemiraGrowHow-logon on suunnitellut D4Arcy Design.