Elintarvikkeiden laatujohtorymä uusiksi

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt uuden laatujohtoryhmänjohtamaan ja tehostamaan elintarvikeketjun laatustrategiatyötä. Ryhmänpuheenjohtajana toimii ylijohtaja Ilkka Ruska maa- jametsätalousministeriöstä ja maataloustuottajien edustajana puheenjohtajaEsa Härmälä MTK:sta, päivittäistavarakaupan edustajana puheenjohtaja PekkaKosonen Päivittäistavarakauppayhdistyksestä, elintarviketeollisuudenedustajana toimitusjohtaja Olavi Kuusela Valiosta ja Suomen kuluttajienedustajana puheenjohtaja Susanna Rahkonen Kuluttajaliitosta. Ryhmänsihteerinä toimii ylitarkastaja Marja Innanen maa- jametsätalousministeriöstä.

MMM perustaa lisäksi laaja-alaisen, keskeisistä elintarviketaloudentoimijoista koostuvan laatustrategian yhteistyöryhmän, jonka on määrämuodostua ministeriöiden, tutkimuksen, neuvonnan, etujärjestöjen ja muidensidosryhmien edustajista. Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi on ehdollakansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Laatustrategian kehittäminen käynnistyi 1997

Ensimmäisen laatujohtoryhmä ryhtyi valmistelemaan laatustrategiaa vuonna1997. Kaksi vuotta myöhemmin Suomen koko elintarvikeketju sitoutuikehittämään suomalaista elintarviketaloutta allekirjoittaessaan kansallisenelintarviketalouden laatustrategian.

Laatustrategian tavoitteena on vahvistaa suomalaisen elintarviketuotannonkilpailuetuja ja parantaa alan toimijoiden kilpailukykyä. Tavoitteena onsaada elintarvikeketju systemaattisen laatutyön piiriin ja luoda aukotonlaatuketju pellolta pöytään vuoteen 2006 mennessä.