Ympärivuotinen mansikan viljely – uusi mahdollisuus

Kun nyt avomaalta saadaan mansikkaa 0,5 – 2 kiloa neliöltä, on kasvihuoneessa tapahtuvassa ympärivuotisessa viljelyssä mahdollisuus päästä jopa 30 – 40 kilon neliösatoihin. Viljely rytmitetään nopea kiertoiseksi, jossa kuukausi menee taimen hyötämiseen kukkaan, toinen kuukausi sadon valmistumiseen ja kolmas kuukausi sadon korjuuseen. Samanaikaisesti kasvihuoneessa on sekä kahta kehitysvaihetta edustavia istutuksia, visio tutkija TIMO HYTÖNEN Anjalassa torstaina 12.12. pidetyssä seminaarissa.

-Ympärivuotisessa viljelyssä tarvitaan valotusta, ja lampputehojen tulee olla vähintään 120 wattia neliömetrille.. Valotus annetaan pimeimpään aikaan 18-20 h. Lisävaloa voidaan antaa keväällä ja alkusyksyllä tarvittaessa. Huonelämpötila on päivällä 18 ja yöllä 15 astetta, mutta 12 astettakin on mahdollista. Mansikka hyötyy hiilidioksidilannoituksesta ja sen taso voi olla 600-700 ppm. Suhteellisen ilmankosteuden tulisi olla 65-70%, sillä kukkien pölytyksen onnistumisen kannalta kosteus on tarkka. Ilman säädöllä voidaan hoitaa taudit. Normaalin satokauden ulkopuolella otetaan 5-6 satoa

– Mansikantaimet ovat viljelykouruissa olevissa turvelevyissä. Taimitiheys voi olla 15 tainta bruttoneliömetriä kohden, kun kourut ovat kahdessa tasossa ja kourujen korkeutta voidaan vuorotellen vaihtaa.

Hytösen mukaan Istutuksissa voidaan käyttää hollantilaisia satotaimia, mutta kotimaisen taimituotannon virittäminen on myös mahdollista. – Hollantilaiset odotuspetitaimet sopivat kevättuotantoon ja niitä on saatavissa alkuvuodesta lähtien. Taimien hinta on 0,37 euroa/taimi. Syksyn istutuksiin on käytettävissä paakkusatotaimet (tray plants), joiden kasvuun lähtö on parempi pitkän varastoinnin jälkeen ja niiden hinta 0,59 euroa/taimi

– Koska ostotaimet ovat varsin suuri kustannuserä, voidaan taimet tuottaa myös itse. Tärkeää on saada mansikan taimeen syntymään riittävästi haaroja, joista kukka-aiheet alkavat kehittyä, korostaa Hytönen.

Lyhytpäiväkäsittelyllä suurempi satopotentiaali

– Lyhytpäiväkäsittelyä voidaan hyödyntää kasvatettaessa taimia kasvihuonetuotantoon. Sopiva LP-käsittely haarojen tekoon on käsitellä 2-4 viikon ikäiset taimet 3 viikon ajan 12 tunnin päivän pituudella. Optimikäsittelyssä päähaara virittyy kukintaan, joka lisää haaroja ja tämä kukka voidaan poistaa.

– Omista taimista voidaan saada suurempi sato, kuin tuontitaimista, sillä lyhytpäiväkäsittely lisää satopotentiaalia. Tavoitteena voi olla jopa 600 gramman sato taimea kohden. Yksi mahdollisuus on kasvattaa taimet lopullisella viljelyalustalla, jolloin saadaan laajempi juuristo. Tällöin tulee kuitenkin olla hyvin organisoitu viljelyalustojen siirtely, jotta ne voidaan aluksi kasvattaa tiheämmässä ja lopuksi harventaa.

Samoista taimisto voidaan ottaa kaksikin satoa. Ensimmäisen sadon jälkeen taimille annetaan lyhytpäiväkäsittely. Se edellyttää pimennysverhoilla varustettua muovihuonetta. Syksyllä istutetut 3-4 ensimmäistä taimierää ehtii antaa toisen sadon kevääksi, kun uusi hyötö aloitetaan 2 – 3 kuukauden kuluttua.

Timo Hytösen esitelmän 77 diaa on nähtävissä www.puutarha-sanomat.net ja koulutusmateriaali.