Sopimusperunalle kansallista tukea 400 euroa

Valtioneuvosto on 11.12. vahvistanut vehnän, rehuviljan, rehunurmen,perunantuotannon ja nurmikasvien siementuotannon kansallisten tukien tasotvuodelle 2002. Perunantuotannon kansallista tukea maksetaan 282 euroa hehtaarilta. Tuki maksetaan 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelyalalta, joltaviljelijällä on perunan markkinoinnista kirjallinen viljelyssopimus. Tukion 3 euroa hehtaarilta suurempi kuin vuonna 2001.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea muutamaata tiukempien tuotantotapavaatimusten aiheuttamien kustannustenjohdosta. Lisätuen määrä ruoka-, ruokateollisuus ja varhaisperunalle on 62euroa hehtaarilta. Lisätuki on 88 euroa hehtaarilta viljelyalalta, joltaviljelijällä on perunan markkinoinnista kirjallinen viljelyssopimus.Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella kokonaistuki on tällöinilman sopimusta viljeltäessä 344 euroa hehtaarilta ja sopimustuotannossa488 euroa hehtaarilta.

Nurmikasvien siementuotannon tueksi vuodelle 2002 vahvistettiin seuraavattukitasot: puna-apila 447 euroa hehtaarilta, timotei 147 euroahehtaarilta, nurminata 193 euroa hehtaarilta, koiranheinä 336 euroahehtaarilta ja englanninraiheinä 403 euroa hehtaarilta.

Koiranheinän ja englanninraiheinän tuet maksetaan komission päätöksenenimmäistukitasojen mukaisesti. Muiden nurmikasvien tukia on alennettuviljelyalojen ylitettyä komission päätöksen rajoitteet. Suhteellisestieniten ovat ylittyneet timotein ja nurminadan viljelyalat. Timotein alaylittyi 2 680 hehtaaria eli 35 prosenttia ja nurminadan 470 hehtaaria eli 28 prosenttia.

Vehnän tueksi vahvistettiin 105 euroa hehtaarilta. Maa- jametsätalousministeriö maksaa tuen tukialueilla A ja B kasvinviljelynkansallisena tukena ja C1-C2p-tukialueilla pohjoisena hehtaaritukena.Tukea on alennettu alkuperäisestä tasosta 5 euroa hehtaarilta ennakoituasuuremman viljelyalan vuoksi. Vehnän kansallista tukea maksetaan runsaalle172 100 hehtaarille.

Rehuviljan tukea alennetaan 1 eurolla hehtaarilta tuelle asetunmäärärajoitteen ylittymisen vuoksi. Nautakarjatilojen rehualaan kuuluvallerehuviljalle tuki on tukialueilla A ja B 142 euroa/ha ja C1-C4-tukialueilla 83 euroa hehtaarilta. Muulle rehuvilja-alalle maksettavantuen määrä on 7 euroa hehtaarilta.

Rehunurmelle tukialueilla C1-C4 maksettavaa tukea on alennettu 8 euroahehtaarilta tuen määrärajoitteiden ylittymisen vuoksi. Maksettava tuki on93 euroa hehtaarilta. Tukialueilla A ja B tuki maksetaan aiemman päätöksenmukaisesti eli 202 euroa hehtaarilta.