Perunan high tech esillä Oulussa

Maatalouden osaaminen ja high tech on yksi ensi kesänFarmari-maatalousnäyttelyn pääteemoista. Vuoden 2003 Farmari SuomenMaatalousnäyttely järjestetään 31.7.-3.8. Oulussa. Erityisesti näyttelyssänousee esiin alueen vahvuuksiin, maitoon ja perunaan, liittyvä uusin tietoja tekniikka. Farmari-viikolla pidettävä tieteellinen perunakonferenssituo Ouluun tutkijoita, yrittäjiä ja peruna-alan kehittäjiä 30-40 erimaasta.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellisyys on jatkuvasti ajankohtainenkeskustelunaihe. Tämä näkyy myös vuoden 2003 Farmarissa, joka välittäätietoa turvallisin menetelmin tuotetuista suomalaisista elintarvikkeista.Maatilojen laatujärjestelmät, luonnonmukainen tuotanto jaympäristöasioihin satsaaminen ovat oleellinen osa laadukasta ja kestävääelintarviketuotantoa.

– Keskeinen teema Farmarissa on myös monipuolinen maaseutuyrittäminen jaelävä maaseutu – jaksaminen ja viihtyminen yhä vaativammassa työssä jamaaseudun muuttuvassa ympäristössä, näyttelyn johtaja VESA NUOLIOJA sanoo.

ProAgria Oulun Maaseutukeskuksen järjestämään vuoden 2003Farmari-maatalousnäyttelyyn odotetaan runsaat 100 000 kävijää ja yli 500näytteilleasettajaa.Edellinen Oulun Maatalousnäyttely järjestettiin vuonna 1998, jolloinkesänäyttelyitä järjestettiin myös kahdella muulla paikkakunnalla.Vuodesta 1999 alkaen on järjestetty vuosittain yksi kesään ajoittuvavaltakunnallinen maatalousnäyttely. Farmari-näyttely on vakiinnuttanutpaikkansa vuosittain samaan ajankohtaan, heinä-elokuun vaihteeseen.

Perunakonferenssi kokoaa alan osaajat Ouluun

Oulussa järjestettävän perunakonferenssin teemana on erityisestiperunalajikkeiden sopeutuminen eri viljelyoloihin. – Pohjois-Pohjanmaa onkonferenssille luonteva paikka, koska se on Suomen tärkeimpiäsiemenperunan tuotantoalueita. Alan toiminta ja yrittäjyys on Oulunseudulla erityisen toimeliasta, konferenssin järjestelytoimikunnanpuheenjohtaja, professori JARI VALKONEN sanoo.

Valkonen uskoo, että konferenssi edistää osaltaan peruna-alan tutkimustaja kehitystyötä Suomessa sekä välittää kentälle uusinta tieteellistätietoa. Lisäksi konferenssi on kansainvälinen näyteikkuna sekä kontaktienluomiskanava alan tutkijoille ja yrityksille. (Finfood)