Luomuala kasvoi selvästi

Luomutuotanto on ennakkotietojen mukaan lisääntynyt tänä vuonna noinkuudella prosentilla eli noin 9000 hehtaarilla.
-Lisäys on selvästisuurempi kuin viime vuonna, mutta jää jonkin verran kansallisenluomustrategian tavoitteesta, joka on 12 000 hehtaarin vuosittainen lisäysvuoteen 2006 asti, sanoo Finfood Luomun toiminnanjohtaja MARJA-RIITTAKOTTILA.

Luomutuotannosta luopui tänä vuonna vain vajaat 80 tilaa, mikä on selvästivähemmän kuin viime vuonna, jolloin luopujia oli runsaat 400.Luomutuotannon aloitti tänä vuonna 222 tilaa, joista eniten eli 29viljelijää oli Pohjois-Savon alueelta.

Suomessa on nyt noin 5100 luomutilaa ja luomualan osuus noin 7,1prosenttia koko maan peltoalasta.

Luomu on osa elintarviketaloutta, ei vain maataloutta

Marja-Riitta Kottila muistuttaa, ettei luomu ole pelkästään maataloutta,vaan osa elintarviketuotantoa. Hänen mukaansa luomutuotanto ei nykyisinvastaa kysynnän tarpeisiin. Luomutuotannon lisäyksen tulisikin tapahtuasamaan tahtiin markkinoiden kasvun kanssa.

-Luonnonmukaisesti tuotettuja peruselintarvikkeita tarvitaan nykyistäenemmän. Teollisuus toivoo lisää etenkin luomumaidon ja -lihan tuottajia,ja kuluttajat toivovat lisää luomutuotteita kauppoihin, Marja-RiittaKottila perustelee.

Luomukotieläintuotantoa harjoitetaan kuitenkin vainnoin 350 tilalla. Viljoista eniten tuotetaan luomuruista, jonka osuusSuomen ruisalasta on 26 prosenttia.

Luomutilat kannattavampia

Viime syksynä toteutetun Maatilojen kehitysnäkymät vuoteen 2007 -tutkimuksen mukaan luomuviljelijät pitivät maataloutta kannattavampana kuin viljelijät keskimäärin. Kaikista maatiloista joka kymmenes katsoi, että maatalouden kannattavuus omalla tilalla oli viime vuonna hyvä. Vastaava osuus luomutiloilla oli 16 %. Kannattavuutta pidettiin hyvänä erityisesti luomumaito- ja luomukanatiloilla sekä yli 75 hehtaarin luomutiloilla. Pelkästään kasvinviljelyä harjoittavat luomutilat katsoivat kannattavuuden viime vuonna olleen enimmäkseen tyydyttävän, mutta odotukset lähivuosille olivat positiivisemmat kuin kaikilla maatiloilla keskimäärin.