Torimyynnissä runsaasti alkuperäilmoituksen laiminlyöntejä

Mansikan ja perunan alkuperän ilmoittamisessa ei havaittu hälyttäviäongelmia viime kesänä suoritetussa tehovalvonnassa. Sen sijaan etenkääntorimyyjillä ei ollut tarvittavia alkuperän osoittavia asiakirjojamukanaan. Tarkastajat olisivat lain suomilla valtuuksilla voineet asettaajopa puolet mansikoista ja kolmanneksen perunoista myyntikieltoonepäselväksi jääneen alkuperän takia. Elintarvikevalvonnanvaltakunnallisessa tehoiskussa kesällä 2001 valvottiin mansikan jaruokaperunan alkuperän ilmoittamista.

EU:n asetuksen mukaan mansikan alkuperän ilmoittaminen myynnin yhteydessäon pakollista. Pakkausmerkintäasetuksen mukaan elintarvikkeen alkuperä onilmoitettava, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa ostajaa harhaan.Siksi ulkomaisesta ruokaperunasta on alkuperä aina ilmoitettava myynninyhteydessä.

Tehoisku kesällä 2001

Elintarvikevirasto käynnisti vuoden 2001 kesä- ja heinäkuun aikanayhteistyössä lääninhallitusten kanssa tehoiskun, jossa kuntienvalvontaviranomaiset valvoivat tehostetusti mansikan ja ruokaperunanalkuperän ilmoittamista.

Projektin tarkoituksena oli varmistaa kaupankäynnin rehellisyysselvittämällä, että tuotteiden alkuperä oli ilmoitettu myynnin yhteydessäoikein. Kuntien valvontaviranomaiset osallistuivat kampanjaanaktiivisesti: mansikasta tarkastettiin 535 erää ja ruokaperunasta 593erää.

Suurin osa mansikkaeristä suomalaisia

Tarkastetuista 535 mansikkaeristä suurin osa oli irtomyynnissä torilla.Myymälöissä tarkastettiin 208 erää. Suurin osa eli 80 prosenttiatarkastetuista eristä oli suomalaisia. Reilusti yli puolessamansikkaeristä alkuperän ilmoittaminen oli kunnossa. Valvontaviranomaisettarkastivat mansikan alkuperän myös elinkeinonharjoittajalla olleistaasiakirjoista, joissa alkuperä oli ilmoitettu kaksi kertaa väärin.

Laatuvaatimusten mukaan mansikat jaetaan I ja II-luokkaan Suurin osaeristä täytti vähimmäisvaatimukset. Irtomyynnissä olleiden mansikoidenesitemerkinnät olivat kunnossa reilussa 60 prosentissa eristä.

Alkuperä ilmoittamatta irtomyynnissä olleista perunoista

Eniten ruokaperunaa tarkastettiin myymälöissä, jossa ne olivat enimmäkseenirtomyynnissä. Tehoiskun aikana tarkastettiin, että myynnissä ei ollutsellaista ulkomaista ruokaperunaa, jonka alkuperää ei ollut ilmoitettuasetuksen mukaan. Valvontaprojektissa suurin osa perunoista olisuomalaisia ja vain 9 erää oli tuotu ulkomailta.

Perunan alkuperää ei voitu todentaa 45 erän osalta. Myös perunan osaltatorilta löytyi enemmän perunoita, joiden alkuperää ei ollut ilmoitettueikä voitu todentaa. Perunan alkuperä oli kauppalaskuissa jakuormakirjoissa merkitty oikein noin 80 prosentissa tarkastuksista javiisi kertaa väärin. Perunoiden pakkausmerkinnät olivat oikein puolessaeristä.

Vähimmäisvaatimusten mukaan ruokaperunassa ei saa olla vierasta hajua eikämakua eikä jäämiä torjunta-aineista tai muista vieraista aineista.Perunoiden on oltava terveitä, eheitä ja kiinteitä. Peruna voidaan myydälajittelemattomana tai lajitella laatulokkiin (erikois-, I-luokka).Myynnissä olleesta perunaeristä suurin osa täytti vähimmäisvaatimukset.(Finfood)