Raaka-aineen viljelytekniikka tekee viinistäkin luomua

Monet kuluttajat haluavat ruuan lisäksi myös viiniltäänluonnonmukaisuutta, ja luomuviini onkin tehnyt hyvin kauppaansa viimevuosina. Mutta kuinka moni luomuviinin ystävä tietää, että pullon sisällöntekee luomuksi rypäleiden viljelytekniikka eikä viinin valmistusprosessi?

Alkon hyllyillä on tällä hetkellä 11 luomuviintä ja valikoima kasvaa kokoajan, kertoo ostopäällikkö KATJA ANGERVO Alkon osto-osastolta. Suomessamyytävät luomuviinit ovat pääasiallisesti EU:n sisällä tuotettuja, mukanaAlkon valikoimassa on kaksi yhdysvaltalaista tuotetta.

Kotimaisialuomumarjaviinejä ei Alkossa ole myytävänä, vaan niitä voi ostaa suoraanviinitiloilta. Niitä on tällä hetkellä Suomessa vain yksi, Viiniverla OyPohjois-Kymenlaaksossa.

Tuotantotapa ilmenee etiketistäMikäli viinin etiketissä, mainosmateriaalissa tai muussa kaupallisessaasiakirjassa on luomuun viittaava merkintä, viinin valmistajan jamaahantuojan on kuuluttava luomuvalvontajärjestelmään. Merkintöjä voivatolla esimerkiksi sanat luonnonmukainen, biologinen, ekologinen,biodynaaminen tai niiden tavalliset johdokset kuten eko- tai luomu-.Merkintä voi olla myös jonkin muun EU:n jäsenmaan kielellä, kutenecológico, organic tai ökologisch. Alkoissa merkintä hyllyjenhintalapuissa kertoo luomusta.

EU-asetus määrittelee luomurypäleiden viljelystäViinin tekee luomuksi rypäleiden viljelytekniikka, joka EU:ssa onmääritelty luomuasetuksessa. Rypäleet tulee viljellä ilmantorjunta-aineita. Viiniköynnökset istutetaan usein harvaan ja niidenvälissä kasvatetaan esimerkiksi sellaisia kukkia ja yrttejä, jokahoukuttelevat paikalle hyödyllisiä hyönteisiä.Sen sijaan EU-luomuasetus ei koske viinien valmistusprosessia, eli siinäei ole säädetty teknologisista apuaineista ja lisäaineista, sanooylitarkastaja SATU PEKKARINEN. Hän työskentelee sosiaali- jaterveydenhuollon tuotevalvontakeskuksessa (STTV), joka valvoo kaikkienalkoholijuomien maahantuontia.

Maahantuojat tutustuvat viinitiloihin

Kaksi suurinta luomuviinejä Suomeen tuovaa yritystä ovat Vin NatureViinitukku Oy ja Bioviini Oy. Yritysten edustajat vierailevat useimmillaniistä tiloista, mistä ne tuovat viinejä.-Vaikka EU:n luomuasetus ei koske viinin valmistusprosessia, yleensätuottajat kuitenkin sitoutuvat noudattamaan paikallisten luomuyhdistystensääntöjä myös viininvalmistuksen osalta ja saavat sitä koskevatsertifikaatit, kertoo SARI OINO Vin Nature viinitukku Oy:stä.

Lisäaineiden määrä on luomuviineissä murto-osa tavanomaisesti tuotettuunviiniin verrattuna, johon saa käyttää jopa 80 erilaista lisäainetta.
-Useimmat valvontajärjestöt sallivat rikin lisäämisen luomuviiniin, muttayleensä määrä on silloinkin noin kolmannes normaalimäärästä, sanoopuolestaan EVA BÄCKMAN Bioviini Oy:stä.

Lupa tuontiin, kun luomupaperit kunnossa

Mikäli viini on Euroopan Unionin sisällä tuotettu, normaalinmarkkinavalvonnan lisäksi sen luonnonmukaisuutta ei enää erikseen valvotaSuomen rajalla.

Kaikki alkoholijuomien maahantuojat ovat hakeneet STTV:ltämaahantuontiluvan. Jos maahan halutaan tuoda luomuviinejä, tuleehakemukseen liittää kirjallinen selvitys siitä, että tuote ja tuottajakuuluvat luomuvalvontaan, kertoo Pekkarinen.

Luomuvalvonta on EU-maastariippuen joko valtiollista tai yksityisen yhdistyksen tekemää, jakummassakin tapauksessa sen tulee vastata EU:n luomuasetuksen määräyksiä.Tuoja tarvitsee myös kirjallisen selvityksen, josta käy ilmi, kuinkaluomuvalvonta lähtömaassa tehdään. Tässä tulee olla tiedot tarkastuksiensäännöllisyydestä ja jatkuvuudesta sekä mahdollisista sanktioista.Selvitysten ollessa kunnossa tuoja saa maahantuontiluvan, joka on voimassapuolitoista vuotta, Pekkarinen sanoo. Luvan voimassaolon edellytys on,että tuottaja, viinin valmistaja, viejä ja tarkastuslaitos eli koko ketjupysyy samana.

Viranomainen luottaa tehtyyn valvontaan

Satu Pekkarinen kertoo, että STTV:ssä luomutuotantoa valvovien eri maidenpaikallisten laitosten tarkastuksiin luotetaan. Jos joku yhteisön maahyväksyy jonkin tuotteen maahantuonnin, se ilmoitetaan muille jäsenmaille.Jos viini tuodaan EU:n ulkopuolelta, rypäleiden tuotantotavan tarkastustehdään siinä maassa, mihin se ensimmäisen kerran tulee. Mikäli lähtömaanluomusäädökset ja -valvonta ovat EU:n luomuasetuksen mukaiset, viinivoidaan hyväksyä luomuksi EU:n alueella.