Kasvihuonetuet maksuun

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa kasvihuonetuen ensimmäisen eräntuensaajille huhtikuun lopusta lähtien. Kasvihuonetuotannon tuki lasketaan1.5. 2002 tuottajan hallinnassa ja tukeen oikeuttavassa viljelykäytössäolevan alan perusteella. Tukea maksetaan tomaatin, kurkun, paprikan,salaatin, tillin, persiljan, leikkokukkien, leikkovihreän, ryhmäkasvien jasisätiloihin tarkoitettujen ruukuissa viljeltävien koristekasvientuotantoalan sekäavomaankurkun ja kiinankaalin tuotantoalan perusteella.

Ensimmäinen erä maksetaan koristekasveille ja vihanneksille viljelyalanmukaisena huhtikuun lopusta lähtien kaikille tuenhakijoille. Ensimmäisessäerässä maksettava pitkän viljelyjakson tuki (yli 7 kuukautta) on 6,70euroa neliömetriltä ja lyhyen viljelyn tuki (2-7 kuukautta) 3,30 euroaneliömetriltä. Avomaankurkku, kiinankaali ja rapeakeräsalaatti saavatlyhyen viljelyn tuen.

Kasvihuonetuen käsittely ja maksatus on siirtynyt osaksi kuntaohjelmaa.Siitä syystä hakijat saavat tuenmaksusta järjestelmän tuottamanmaksuilmoituksen. TE-keskus lähettää tuensaajille vielä myöhemmin ns.tallennusilmoituksen, josta käy ilmi tuensaajan hakemat pinta-alat.