Herukkapellot vaativat vallankumouksen

Herukkapellot on saatava nykyistä satoisimmiksi, viljely rationaalisemmaksija tuotantoyksiköt suuremmiksi, jotta marjan vuotuinen saatavuus on vakaaja hinta kansainvälisesti kilpailukykyinen. – Näillä edellytyksilläsuomalainen herukka voi selvitä kansainvälisessä kilpailussa, toteaaviljelypäällikkö ELISA TIKANMÄKI Saarioisten Säilyke Oy:stä.

Tikanmäki puhui viime viikon maanantaina herukan kasvinsuojeluseminaarissaJokioisilla. Saarioisilla on tällä hetkellä 40 herukkasopimusta.Tuotantosopimukset koskevat 220-230 hehtaaria, joista valtaosalla kasvaamustaherukkaa.

Tikanmäki toteaa, että Saarioisten sopimusviljelyhankinnassa herukatpoikkeavat ruokateollisuusperunasta ja vihanneksista. Perunanviljelynkehittymistä on tukenut vahvasti Perunantutkimuslaitoksella ja MTT:llätehty jatkuva tutkimus. Vihannespuolen ongelmiin on löytynyt apuaSaarioisten omasta koetoiminnasta sekä tilojen omista ratkaisuista. Sensijaan herukoista uutta tutkimustietoa ei juurikaan ole saatavissa.

Tukihehtaarit eivät tuota

Herukoiden viljelyn laajenemista ja satovarmuutta rajoittaa hyvän,kehittyneen ja kustannustietoisesti toimivan viljelmämallin puuttuminen.Viljelyyn on saatava uusia tuottajia, koska vanhat viljelmät ovat jääneet”tukihehtaareiksi”. – Herukkapelto pysyy herukkapallon näköisenä hyvinkinkauan, niillä ei tavoitellakaan tuottavuutta, Tikanmäki toteaapainokkaasti.

Rikkakasvien torjuntatekniikassa riittää hiomista ja tässä kaivataanerityisesti tilojen omaa aktiivisuutta. Valmiita ratkaisuja ei juurikaa olesaatavissa, Tikanmäki kertoo. Herukkaviljelmiä vaivaa myös veden puute,lannoitusvirheet eikä leikkaustekniikka ole riittävän rationaalista.Myöskään kasvitauteja ei torjuta oikeaan aikaan.

Koko ketju yhteistyöhön

Hehtaarisadot ovat jääneet viime vuosina jopa alle 4 000 kilon. Parhaillatiloilla 1970-80-luvulla keskimääräiset herukkasadot olivat noin 8 000kiloa hehtaarilta, Tikanmäki kertoo. -Kyllä yli 5 000 kilon pitäisipäästä, hän toteaa. Satotasoon vaikuttaa muun muassa lajikevalinta, mistänykyisellään ei ole riittävästi vaihtoehtoja. Myös uusien lajikkeidenviljelyteknisiä ongelmia ei ole riittävästi ratkaistu.

Tikanmäki patistaa tuottajia, tutkimusta ja neuvontaa yhteistyöhön, jottaongelmat saadaan ratkaistua. Saarioisten viljelypäällikkö odottaa paljontänä vuonna käynnistyvältä kasvinsuojelun tutkimusohjelmalta. Samointihkukastelusta on odotettavissa tuoretta tietoa.